space
hmerologio
plhrwmes
dot  
space
Διαδρομή: ΟΠΕΚΕΠΕ arrowΕξισωτική Αποζημίωση
 
   Εξισωτική Αποζημίωση Ετών 2009-2015
 
Αναζήτηση Παραγωγού
 
 
Εξισωτική Αποζημίωση - Μέτρα 211 (ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών ) και 212 (ενισχύσεις στους γεωργούς, σε περιοχές με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Τα Μέτρα εφαρμόζονται στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές της Ελλάδας όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
 • Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ορεινών περιοχών είναι τα μεγάλα υψόμετρα και οι απότομες κλίσεις , που αποτελούν και τα κύρια φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών αυτών
 • Τα δε χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιοχών με μειονεκτήματα είναι το άγονο των περιοχών και το μεγάλο ποσοστό φτωχών βοσκοτόπων.
 • Οι γεωργοί που κατοικούν στις ορεινές ή στις μειονεκτικές περιοχές και καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω αντίξοες συνθήκες ,οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο εισόδημά τους , εμφανίζουν έντονα την τάση της εγκατάλειψης αυτών καθώς και της εγκατάλειψης της καλλιέργειας αυτών.
Στόχος των μέτρων :
 • Τα Μέτρα, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους, απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές με στόχους:
 • Την προστασία του περιβάλλοντος μέσω:
 • της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
 • της διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστημάτων
 • Τη διατήρηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Νέοι Δικαιούχοι
 • Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των περιοχών παρέμβασης.
  Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.
 • Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.
2. Παλαιοί Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της με αριθμ. 679/08-03-2007 ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ανωτέρω.

Σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ και του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, περί ανακοίνωσης και ανάρτησης των αποτελεσμάτων Εξισωτικής Αποζημίωσης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από τους προβλεπόμενους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προέβη στην έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων (κατάσταση ένταξης) και απορριπτόμενων για την Εξισωτική Αποζημίωση 2009 και 2010. Οι εν λόγω καταστάσεις είναι πλέον διαθέσιμες και στο διαδίκτυο, και για το περιεχόμενό τους μπορείτε να ενημερωθείτε χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τον ΑΔΤ σας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός 10 ημερών από την ανάρτησή τους στους αντίστοιχους Δήμους.

 
space
 
 
space
dot
   
Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου