space
hmerologio
plhrwmes
dot  
space
Διαδρομή: ΟΠΕΚΕΠΕ arrow Ανακοινώσεις
 
Ανακοινώσεις
 
Ανακοινώσεις του έτους 2010
  12/31/2010, Ολοκλήρωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσης δαπανών και αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.
  12/21/2010, Εγγραφή σε Υπηρεσία Λήψης Ενημερώσεων μέσω SMS
  12/17/2010, Διαδικτυακή Ενημέρωση Αγροτών για την Εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2010
  11/26/2010, Έναρξη ανοιχτής συζήτησης πράξης με τίτλο "Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)"
  11/8/2010, Έναρξη Δημοσίας Διαβούλευσης Τεύχους Διακήρυξης
  11/4/2010, Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ σε δικαιούχους από 1.1.2010 έως 31.10.2010 για τα ταμεία ΕΓΤΕ (Άμεσες Ενισχύσεις), ΕΓΤΑΑ (Αγροτική Ανάπτυξη), ΕΤΑ (Αλιεία)
  11/1/2010, Δοκιμαστική Λειτουργία Εφαρμογής Λήψης Πιστοποιητικού Εγγραφής στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων)
  10/27/2010, Διαδικτυακή Ενημέρωση Αγροτών για τις Πληρωμές που Πραγματοποιεί ο Οργανισμός
  10/13/2010, Στα πλαίσια της διαφάνειας, της ενημέρωσης των δικαιούχων και της αναβάθμισης της ποιότητας των παραχωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παραγωγό εισάγοντας τον ΑΦΜ να πληροφορείται σε καθημερινή βάση για τις παραδόσεις του σύσπορου βάμβακος,την στρεμματική απόδοση, την απόδοση του εκκοκκιστηρίου.
  10/12/2010, Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ σε δικαιούχους από 1.1.2010 έως 30.9.2010 για τα ταμεία ΕΓΤΕ (Άμεσες Ενισχύσεις), ΕΓΤΑΑ (Αγροτική Ανάπτυξη), ΕΤΑ (Αλιεία)
  10/8/2010, Παράταση υποβολής και κατάθεσης αιτήσεων πληρωμής για τη «Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για τη Χρήση Υπηρεσιών Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών σε εκτέλεση του Μέτρου 114 του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013 από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
  10/7/2010, Τις τελευταίες ημέρες δημοσιοποιήθηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ερώτηση του βουλευτή Τρικάλων και πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη όπου γίνεται αναφορά για παράνομες αποσπάσεις υπαλλήλων της Ελαιουργικής Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Παραγωγών Ελαιοκομικών Προϊόντων (Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Π.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει τα εξής: Οι συγκεκριμένες αποσπάσεις είναι νόμιμες και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν.2637/98 (Φ.Ε.Κ. 200Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Φ.Ε.Κ. 223Α). Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού, υπηρετούν σήμερα στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού αποσπασμένοι υπάλληλοι από Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, την Ελαιουργική και την Κεντρική Κλαδική Ένωση Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, σε εκτέλεση σχετικών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 (1.04.08 (1 άτομο), 18.6.09 (4 άτομα), 3.9.09 (2 άτομα) και 28.4.10 (3 άτομα)) που αφορούν και την περίοδο κατά την οποία Υπουργός ήταν ο κ. Χατζηγάκης. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, εγκρίθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η απόσπαση από την Ελαιουργική στον Οργανισμό 8 υπαλλήλων, για χρονικό διάστημα δύο ετών, με την υπ’ αριθμ. 287097/29-7-2010 απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αποσπάσεις αυτές, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν παράνομες και γίνονται μόνο στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού.
  10/6/2010, Αναφορικά με τα δημοσιεύματα περί ρύθμισης «χρεών» του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τις τράπεζες και κυρίως προς την Αγροτική Τράπεζα, επισημαίνεται ότι σε καμιά περίπτωση τα δάνεια αυτά δεν αφορούν κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού αλλά πληρωμή ταμειακών διευκολύνσεων προς τους αγρότες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης των ενισχύσεων για ορισμένα καθεστώτα καθώς και το ετήσιο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού για την πληρωμή των κοινοτικών ενισχύσεων (ΕΛΕΓΕΠ) λόγω δημοσιονομικών κυρώσεων από την Ε.Ε.
  10/4/2010, Οι αγρότες που δεν έλαβαν την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην γεωργία, μπορούν να προσέρχονται στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ έως την 20η Οκτωβρίου 2010, προκειμένου να προβούν σε διορθώσεις ή/και επαλήθευση των στοιχείων τους για να συμπεριληφθούν στην δεύτερη πληρωμή.
  9/10/2010, Πληρωμή του μέτρου 114 «Χρήση παροχής Γεωργικών Συμβούλων στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
  8/2/2010, Πληρωμές που έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το οικονομικό έτος 2010 για τα ταμεία ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ μέχρι 20.7.2010
  8/2/2010, Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα για την προσαρμογή των αιτήσεων πληρωμής των ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ στην καρτέλα: Εγκύκλιοι - Έντυπα --> Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης
  3/31/2010, Το Πληροφοριακό Σύστημα θα παραμείνει κλειστό από 31.03.2010 έως 12.04.2010 για λόγους μεταφοράς του Οργανισμού
  3/4/2010, Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ) 2010 – Εγκύκλιος για την πιστοποίηση /αναγνώριση Φορέων για την υποβοήθηση των Δικαιούχων της Ενιαίας Αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης
  3/2/2010, Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ) 2010 – Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)73/2009 και του Καν.(ΕΚ)1405/2006 »
 
Ανακοινώσεις του έτους 2019
Στην ακόλουθη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις Ανακοινώσεις για το έτος 2019.
 
Ανακοινώσεις του έτους 2018
Στην ακόλουθη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις Ανακοινώσεις για το έτος 2018.
 
Ανακοινώσεις του έτους 2017
Στην ακόλουθη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις Ανακοινώσεις για το έτος 2017.
 
Ανακοινώσεις του έτους 2016
Στην ακόλουθη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις Ανακοινώσεις για το έτος 2016.
 
Ανακοινώσεις του έτους 2015
Στην ακόλουθη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις Ανακοινώσεις για το έτος 2015.
 
Ανακοινώσεις του έτους 2014
Στην ακόλουθη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις Ανακοινώσεις για το έτος 2014.
 
Ανακοινώσεις του έτους 2013
Στην ακόλουθη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις Ανακοινώσεις για το έτος 2013.
 
Ανακοινώσεις του έτους 2012
Στην ακόλουθη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις Ανακοινώσεις για το έτος 2012.
 
Ανακοινώσεις του έτους 2011
Στην ακόλουθη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις  Ανακοινώσεις για το έτος 2011.
 
Ανακοινώσεις του έτους 2009
Στην ακόλουθη σελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις Ανακοινώσεις για το έτος 2009.
 
 
space
 
 
space
dot
   
Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου